http://www.intersucho.cz/sk/

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  . . .

. 

. 

.

.

.​​

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

dalsi_zdroje.jpg

Komora pozemkových úprav SR Komora pozemkových úprav SR

zdroje zpráv:

Ministerka Matečná: Začína éra sceľovania pôdy

21.8.2019 17:05  

Tlačová správa: Bratislava, 21. augusta 2019 – Historický míľnik pre vlastníkov pôdy. Takto označila ministerka Gabriela Matečná návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR, ktorý dnes schválila vláda.

Slovensko, krajina neznámych vlastníkov

23.4.2019 13:32  

Komora pozemkových úprav SR pripravila propagačný materiál o usporiadaní pozemkového vlastníctva pomocou pozemkových úprav

Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR

23.4.2019 10:14  

V posledných mesiacoch, týždňoch, dňoch sa toho udialo na poli problematiky pozemkových úprav veľmi veľa. A nie je vylúčené, že pozemkovým úpravám svitá na lepšie časy.

Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR

23.4.2019 10:14  

V posledných mesiacoch a týždňoch sa toho udialo na poli pozemkových úprav veľmi veľa. A nie je vylúčené, že pozemkovým úpravám svitá na lepšie časy.

Načo sceľovať vlastníctvo, keď sa neskorším dedením aj tak rozdrobí?

12.4.2019 14:19  

Má za súčasného stavu vôbec význam púšťať sa do pozemkových úprav? Nemali by sme najprv zmeniť dedičské zákony?

Načo sceľovať vlastníctvo, keď sa neskorším dedením aj tak rozdrobí?

12.4.2019 14:19  

Má za súčasného stavu vôbec význam púšťať sa do pozemkových úprav? Nemali by sme najprv zmeniť dedičské zákony? Nemali. A pokúsime sa vysvetliť prečo.

PPA: Len 20-percent žiadateľov predložilo aspoň formálne správnu evidenciu pozemkov

1.4.2019 16:20  

Tento článok zverejňujeme so súhlasom Pôdohospodárskej platobnej agentúry, pretože problémom vieme predísť nielen vykonaním pozemkových úprav, ale aj využitím postupov spracovania pozemkových úprav.

Pozemkové úpravy v médiách

22.2.2019 15:36  

Prinášame výstupy z mediálnych vystúpení týkajúcich sa pozemkových úprav, ktoré sa nám nakopili v poslednom čase.

Zrušenie verejného obstarávania na pozemkové úpravy

21.12.2018 12:48  

Definitívny stop pre pozemkové úpravy financované z Programu rozvoja vidieka

Slovensko — krajina neznámych vlastníkov

6.8.2018 23:14  

Konferencia o pozemkových úpravách z pohľadu ich potenciálu/benefitov, reálnej využiteľnosti, spoločenského a ekonomického dosahu a dopadu na životné prostredie v nosných témach: dôsledky rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, medzirezortná nekoordinácia v otázkach funkčného usporiadania krajiny a pozemkového vlastníctva a kľúčové otázky súčasného poľnohospodárstva –...

Konferencia "Slovensko - krajina neznámych vlastníkov"

6.8.2018 23:14  

Konferencia o pozemkových úpravách z pohľadu ich potenciálu/benefitov, reálnej využiteľnosti, spoločenského a ekonomického dosahu a dopadu na životné prostredie, Nitra 11. a 12. 10.2018

Konferencia "Slovensko - krajina neznámych vlastníkov"

6.8.2018 23:14  

Konferencia o pozemkových úpravách z pohľadu ich potenciálu/benefitov, reálnej využiteľnosti, spoločenského a ekonomického dosahu a dopadu na životné prostredie, Nitra 11. a 12.10.2018

Mapa pozemkových úprav v SR

28.6.2018 16:40  

Komora pozemkových úprav SR má k dispozícií Mapa pozemkových úprav v SR spracovanú v mapovej aplikácii CLEERIO

Mapa pozemkových úprav v SR

28.6.2018 16:40  

Komora pozemkových úprav SR má k dispozícií Mapu pozemkových úprav v SR spracovanú v mapovej aplikácii CLEERIO

Zákon o nájme poľnohospodárskej pôdy

24.5.2018 6:59  

Národná rada SR dňa 18.10.2017 schválila novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorá nadobúda účinnosť od 1.5.2018

Aktuálne problémy prístupu k pôde, vlastníctva a nájmu poľnohospodárskej pôdy a priamych platieb

27.3.2018 20:06  

Využitie súčasných zákonov – zápis zmlúv do katastra, overené notársky, verejná informovanosť sú len prvým, nevyhnutným krokom v prospech spravodlivého vysporiadania vlastníctva a nájomných vzťahov.

Komora (bez) pozemkových úprav

25.3.2018 13:22  

v súčasnosti sa otvárajú nové možnosti a treba ich využiť.

K pozemkom sa dostanete až za päť rokov

19.3.2018 13:43  

Cesta k užívaniu vlastných pozemkov alebo zmena užívateľa môže byť problematická. Bezproblémový prechod a prístup k pôde pre nových užívateľov alebo samotných vlastníkov neumožnia ani pozemkové úpravy....

Ceny projektov jednoduchých pozemkových úprav

7.1.2018 14:06  

Odporúčanie Komory pozemkových úprav SR pre jednotkovú a minimálnu cenu projektu jednoduchých pozemkových úprav

Seminár - Novelizovaný zákon o pozemkových úpravách 12.12.2017

26.11.2017 10:43  

V mene Predstavenstva komory si dovoľujeme pozvať členov KPÚ SR na seminár „Novelizovaný zákon o pozemkových úpravách“ ktorý sa bude konať 12.12.2017, t.j. v utorok o 10.00 v Seminárnej miestnosti ZSVTS v Dome techniky ZSVTS v Bratislave, Koceľova 15.
Seminár organizuje SSGK...

Prehľadná mapa pozemkových úprav v SR

26.11.2017 10:13  

Prehľadná mapa ukončených komplexných pozemkových úprav v SR je spracovaná v mapovej aplikácii CLEERIO a umožňuje vyhľadávanie a zobrazovanie jednotlivých katastrálnych území podľa zvolených kritérií.

Mapu je možné nájsť tu https://maps.cleerio.sk/kpu

...

Prehľadná mapa pozemkových úprav v SR

26.11.2017 10:13  

Prehľadná mapa ukončených komplexných pozemkových úprav v SR je spracovaná v mapovej aplikácii CLEERIO a umožňuje vyhľadávanie a zobrazovanie jednotlivých katastrálnych území podľa zvolených kritérií.

Mapu je možné nájsť tu https://maps.cleerio.sk/gkul-ukazka#z=8&y=2203032.028837&x=6210799.23661255&w=eyJsIjp7IjEiOjEsIjYiOjEsIjciOjEsIjgiOjEsIjkiOjEsIjE2IjoxLCIyMyI6MSwiMjQiOjF9fQ%3D%3D

...

Novela zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy

21.6.2017 10:57  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

vidiecka platforma a pozemkové úpravy

25.4.2017 11:20  

vidiecka platforma má sympatickú inicatívu a zúčastnili sme sa okrúhleho stola dňa 20.04.2017 o poľnohospodárstve. nedá mi však, aby som nepripojil svoje názory na ich iniciatívu.

pozemkové úpravy a charta '77

21.4.2017 17:27  

keď som mal 16 rokov vznikla Charta 77. tento text napísal Jan Patočka 8. marca 1977, päť dní pred svojou smrťou, ako hovorca Charty ´77. po štyridsiatich rokoch sa jeho vyhlásenie zdá stále aktuálne a použiteľné a jednou z príležitostí jeho využitia...

Zrušenie VO na projekty pozemkových úprav

30.3.2017 11:47  

Vážená verejnosť, nielen odborná ale aj laická, je našou povinnosťou aj na tomto mieste informovať o závažnej skutočnosti, ktorú sme sa dozvedeli na základe emailového oznámenia verejného obstarávateľa (Odbor verejného obstarávania, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) dňa 23.3.2017.
Citujem: "Verejný obstarávateľ Vám v...

Príliš veľké očakávania

15.2.2017 12:21  

Snaha zmeniť ústavu a dostať slovo pôda do ústavy je nepochybne cieľom, ktorý má všetky znaky vlastenectva, hrdosti a lásky k našej krajine. Ale postaviť sa za túto zmenu vyžaduje trocha opatrnosti a prezieravosti. To ako sa bude štát správať voči tým,...

Pozemkové úpravy a vinárstvo - PPÚ Ladice

24.1.2017 9:30  

Vinohradníctvo je jednou z oblastí, kde sú pozemkové úpravy doslova jediným zmysluplným nástrojom na usporiadanie pozemkov, na ktorých sú vinohrady vysadené.

Komplexné, komasačné a jednoduché pozemkové úpravy.

20.1.2017 10:11  

Návrh riešenia usporiadania pozemkového vlastníctva v SR, ktorý KPÚ SR poskytla Združeniu miest a obcí Slovenska.

Farmári chcú meniť ústavu

16.11.2016 8:55  

Na svete je iniciatíva, ktorá chce ústavným spôsobom upraviť nadobúdanie vlastníckych práv k poľnohospodárskej pôde.

Valné zhromaždenie komory 2016

21.10.2016 17:48  

Vážená/ý členka/člen, dovoľ aby som Ťa v mene Predstavenstva komory pozval na riadne Valné zhromaždenie KPÚ SR a zároveň na Seminár "Návrhy k metodickému návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav" ktoré sa budú konať 23.11.2016 , t.j. v stredu...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

11.10.2016 22:03  

Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok. Ochrana vlastníctva pôdy pred jej predajom zahraničným vlastníkom má aj iné možnosti ako reštriktívne zákony.

Čerpanie peňazí z PRV SR na roky 2014 až 2020.

23.8.2016 17:42  

Čerpanie peňazí z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020, ktoré ovplyvňuje aj zadávanie nových projektov pozemkových úprav ako vyšlo v Hospodárskych novinách

Čerpanie peňazí z PRV SR na roky 2014 až 2020

23.8.2016 17:42   Čerpanie peňazí z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020, ktoré ovplyvňuje aj zadávanie nových projektov pozemkových úprav ako vyšlo v Hospodárskych novinách

Stanovisko KPÚ SR k cenám Jednoduchých pozemkových úprav

28.6.2016 14:37  

Predstavenstvo Komory pozemkových úprav vydalo na podnet MPRV SR stanovisko k tvorbe cien jednoduchých pozemkových úprav.

Stanovisko KPÚ SR k cenám Jednoduchých pozemkových úprav

28.6.2016 14:37   Predstavenstvo Komory pozemkových úprav vydalo na podnet MPRV SR stanovisko k tvorbe cien jednoduchých pozemkových úprav.

Konferencia Stretnutie lídrov slovenského poľnohospodárstva (jún 2016)

20.6.2016 16:23  

Pripájam krátku informáciu o našej účasti na konferencii Stretnutie lídrov slovenského poľnohospodárstva 2016, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.6.2016 v Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave.

Konferencia Stretnutie lídrov slovenského poľnohospodárstva (jún 2016)

20.6.2016 16:23   Pripájam krátku informáciu o našej účasti na konferencii Stretnutie lídrov slovenského poľnohospodárstva 2016, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.6.2016 v Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave.

Projekt pozemkových úprav Tešmák

10.5.2016 18:08  

Propagačný materiál projektu pozemkových úprav

Projekt pozemkových úprav Tešmák

10.5.2016 18:08   Propagačný materiál projektu pozemkových úprav

PÚ vs. ÚP. Koordinácia namiesto súperenia.

17.4.2016 8:36  

Keďže vzťah medzi pozemkovými úpravami a územným plánovaním môže mať značný význam pre ich ďalšie smerovanie, pripájam niekoľko ďalších postrehov k predchádzajúcemu príspevku.

PÚ vs. ÚP. Koordinácia namiesto súperenia

17.4.2016 8:36   Keďže vzťah medzi pozemkovými úpravami a územným plánovaním môže mať značný význam pre ich ďalšie smerovanie, pripájam niekoľko ďalších postrehov k predchádzajúcemu príspevku.

Programové vyhlásenie vlády SR 2016-2020

13.4.2016 14:41  

Tlačové agentúry dnes priniesli programové vyhlásenie vlády, ktoré premiér Fico predložil na rokovanie vlády. Je v ňom aj zmienka o pozemkovom vlastníctve.

Programové vyhlásenie vlády SR 2016-2020

13.4.2016 14:41   Tlačové agentúry dnes priniesli programové vyhlásenie vlády, ktoré premiér Fico predložil na rokovanie vlády. Je v ňom aj zmienka o pozemkovom vlastníctve.

Územné plánovanie, pozemkové úpravy a SQLé príležitosti

13.4.2016 14:38  

Územný plán nerieši vlastnícke vzťahy a nemá jednoznačnú formálnu a topologickú štruktúru tak, ako sú definované grafické a písomné údaje v projektoch pozemkových úprav a v údajoch katastra nehnuteľností. Myslím, že nastala doba, aby sa to zmenilo....

Územné plánovanie, pozemkové úpravy a SQLé príležitosti

13.4.2016 14:38   Územný plán nerieši vlastnícke vzťahy a nemá jednoznačnú formálnu a topologickú štruktúru tak, ako sú definované grafické a písomné údaje v projektoch pozemkových úprav a v údajoch katastra nehnuteľností. Myslím, že nastala doba, aby sa to zmenilo.

Vyjadrenie novej ministerky pôdohospodárstva na tému pozemkového vlastníctva

13.4.2016 9:29  

Podľa Gabriely Matečnej sú ROEP-y na území SR ukončené na 97%, avšak ...

Vyjadrenie novej ministerky pôdohospodárstva na tému pozemkového vlastníctva

13.4.2016 9:29   Podľa Gabriely Matečnej sú ROEP-y na území SR ukončené na 97%, avšak ...

Projekt pozemkových úprav Ostrá Lúka

7.4.2016 18:57  

Propagačný materiál projektu pozemkových úprav.

Projekt pozemkových úprav Ostrá Lúka

7.4.2016 18:57   Propagačný materiál projektu pozemkových úprav.

Informácia o PÚ na TASR

19.2.2016 10:45   Pripájam informáciu o pozemkových úpravách, týkajúcu sa prebiehajúcej súťaže zverejnej cez TASR.

Informácia o PÚ na TASR

19.2.2016 10:39  

Pripájam informáciu o pozemkových úpravách, týkajúcu sa prebiehajúcej súťaže zverejnej cez TASR.

Licencia GS PPÚ pre potreby súťaže 2015

26.11.2015 18:09  

V súvislosti s novou súťažou vyvstáva potreba preukázania vlastníctva programu na spracovanie projektov pozemkových úprav a keďže jedným z programov na spracovanie projektov je aj program gs ppú, rozhodol som sa, že program bude pre potreby súťaže Služby Vypracovanie projektov pozemkových úprav...

Licencia GS PPÚ pre potreby súťaže 2015

26.11.2015 18:09   V súvislosti s novou súťažou vyvstáva potreba preukázania vlastníctva programu na spracovanie projektov pozemkových úprav a keďže jedným z programov na spracovanie projektov je aj program gs ppú, rozhodol som sa, že program bude p

Pozemkové úpravy - nástroj na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, revitalizáciu krajiny a rozvoj vidieka

16.11.2015 18:41  

Propagačná brožúra o pozemkových úpravách vo formáte PDF.

Pozemkové úpravy - nástroj na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, revitalizáciu krajiny a rozvoj vidieka

16.11.2015 18:41   Propagačná brožúra o pozemkových úpravách vo formáte PDF

Hystéria okolo predaja ornej pôdy

16.11.2015 10:14  

Prinášame odkaz na článok prezentujúci jeden z mnohých názorov na aktuálnu tému obmedzenia predaja ornej pôdy.

Hystéria okolo predaja ornej pôdy

16.11.2015 10:14   Prinášame odkaz na článok prezentujúci jeden z mnohých názorov na aktuálnu tému obmedzenia predaja ornej pôdy.

Zomrel Árpád Göncz

28.10.2015 17:00  

6.10.2015 zomrel Árpád Göncz, bývalý prezident Maďarska a jeden z nemnohých štátnikov v našom okolí, ktorý mal blízko k poľnohospodárstvu a poľnohospodárskej pôde.

Zomrel Árpád Göncz

28.10.2015 17:00   6.10.2015 zomrel Árpád Göncz, bývalý prezident Maďarska a jeden z nemnohých štátnikov v našom okolí, ktorý mal blízko k poľnohospodárstvu a poľnohospodárskej pôde.

Je možné zrozumiteľnejšie zobrazenie katastrálnych máp pre verejnosť?

28.10.2015 15:22  

Webová aplikácia MAPKA priblížila katastrálne mapy širokému okruhu záujemcov. Zároveň odhalila, aké sú katastrálne mapy pre bežného človeka nezrozumiteľné a zložité.

Krátky fotoreport z VZ KPÚ SR

25.10.2015 22:16  

Prinášame zopár obrázkov z valného zhromaždenia KPÚ SR v Banskej Bystrici.

Krátky fotoreport z VZ KPÚ SR

25.10.2015 22:16   Prinášame zopár obrázkov z valného zhromaždenia KPÚ SR v Banskej Bystrici.

Opakovaná výzva členom komory na úhradu členského príspevku

21.10.2015 20:28  

Opakovaná výzva členom komory na úhradu členského príspevku za rok 2015 aj za predchádzajúce roky 2012 - 2014

Členské ako nákladová položka

21.10.2015 20:03  

Vysvetlenie k zavedeniu úhrady členského príspevku do účtovníctva ako nákladovej položky

Kandidátka na členov predstavenstva a dozornej rady KPÚ SR

21.10.2015 19:39  

Kandidátka na členov predstavenstva a dozornej rady KPÚ SR pre nadchádzajúce VZ KPÚ SR v Banskej Bystrici.

Česko - Slovensko 2444:426

20.10.2015 8:11  

Také je vzájomné skóre pri porovnaní počtu zahájených komplexných pozemkových úprav v oboch republikách.
(Stav pozemkových úprav v České republice a Slovenské republice aneb "Když dva dělají totéž, není to totéž", Muchová,Z. - Jusková,K. - Pochop,M.,Geodetický a kartografický obzor, 2015/4)...

© geoinformacia.sk CMS Toolkit