http://www.intersucho.cz/sk/

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

. 

.

.

.


 

 

​​

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

dalsi_zdroje.jpg

                    

Slovensko — krajina neznámych vlastníkov

6.8.2018 23:14
_#FOTO_N__

Konferencia o pozemkových úpravách z pohľadu ich potenciálu/benefitov, reálnej využiteľnosti, spoločenského a ekonomického dosahu a dopadu na životné prostredie v nosných témach: dôsledky rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, medzirezortná nekoordinácia v otázkach funkčného usporiadania krajiny a pozemkového vlastníctva a kľúčové otázky súčasného poľnohospodárstva –...

Slovensko — krajina neznámych vlastníkov

6.8.2018 23:14  
http://www.kpu.sk/aktuality/slovensko-krajina-neznamych-vlastnikov _#WPX_LIST _#FOTOGALE
© geoinformacia.sk CMS Toolkit