http://www.intersucho.cz/sk/

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

. 

.

.

.


 

 

​​

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

dalsi_zdroje.jpg

                    

Zánik nájomných vzťahov po pozemkových úpravách

12.1.2020 22:44
_#FOTO_N__

Má zákon o pozemkových úpravách obsahovať ustanovenie o zániku nájomných vzťahov?

Zánik nájomných vzťahov po pozemkových úpravách

12.1.2020 22:44  
http://www.kpu.sk/clanky-nazory/zanik-najomnych-vztahov-po-pozemkovych-upravach _#WPX_LIST _#FOTOGALE
© geoinformacia.sk CMS Toolkit