http://www.intersucho.cz/sk/

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

. 

.

.

.


 

 

​​

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

dalsi_zdroje.jpg

                    

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

zdroje zpráv:

Z technických príčin, pravdepodobne do konca roku 2015, Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave (ďalej len „VÚGK“) nemôže poskytovať vybrané údaje z informačného systému katastra nehnuteľností (ďalej len „Údaje“).

9.12.2015 12:00   Z technických príčin, pravdepodobne do konca roku 2015, Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave (ďalej len „VÚGK“) nemôže poskytovať vybrané údaje z informačného systému katastra nehnuteľností (ďalej len „Údaje“).
Záujemcov o Údaje VÚGK odporúča na:
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (www.gku.sk)
Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel.: 02/2081 6000
E-mail: gku@skgeodesy.sk

ktorý bude dočasne poskytovať Údaje aj pre fyzické a právnické osoby za úplatu.

Aktualizovaný program ROEPdat, verzia 2.12.

17.7.2015 12:45   Aktualizovaný program ROEPdat, verzia 2.12.

Zverejnená Výročná správa 2014

27.4.2015 12:45   Zverejnená Výročná správa 2014

Kontrakt na rok 2015

22.1.2015 12:45   Kontrakt na rok 2015

CICA Pohľad do údajov katastra nehnuteľností.

13.11.2014 12:45   CICA Pohľad do údajov katastra nehnuteľností.

VÚGK poskytuje vybrané údaje z ISKN.

1.5.2014 12:45   VÚGK poskytuje vybrané údaje z ISKN.

Kontrakt na rok 2016

15.1.2014 12:00   http://www.vugk.sk/Download/2016_kontrakt_ugkk_vugk.pdf
© geoinformacia.sk CMS Toolkit