http://www.intersucho.cz/sk/

 

 

 

 

Geodézia, kartográfia a geoinformácia 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.2016-kalendar-sr.jpg

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

dalsi_zdroje.jpg

 

Komora pozemkových úprav SR Komora pozemkových úprav SR

zdroje zpráv:

Novela zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy

21.6.2017 10:57  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

vidiecka platforma a pozemkové úpravy

25.4.2017 11:20  

vidiecka platforma má sympatickú inicatívu a zúčastnili sme sa okrúhleho stola dňa 20.04.2017 o poľnohospodárstve. nedá mi však, aby som nepripojil svoje názory na ich iniciatívu.

pozemkové úpravy a charta '77

21.4.2017 17:27  

keď som mal 16 rokov vznikla Charta 77. tento text napísal Jan Patočka 8. marca 1977, päť dní pred svojou smrťou, ako hovorca Charty ´77. po štyridsiatich rokoch sa jeho vyhlásenie zdá stále aktuálne a použiteľné a jednou z príležitostí jeho využitia...

Zrušenie VO na projekty pozemkových úprav

30.3.2017 11:47  

Vážená verejnosť, nielen odborná ale aj laická, je našou povinnosťou aj na tomto mieste informovať o závažnej skutočnosti, ktorú sme sa dozvedeli na základe emailového oznámenia verejného obstarávateľa (Odbor verejného obstarávania, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) dňa 23.3.2017.
Citujem: "Verejný obstarávateľ Vám v...

Príliš veľké očakávania

15.2.2017 12:21  

Snaha zmeniť ústavu a dostať slovo pôda do ústavy je nepochybne cieľom, ktorý má všetky znaky vlastenectva, hrdosti a lásky k našej krajine. Ale postaviť sa za túto zmenu vyžaduje trocha opatrnosti a prezieravosti. To ako sa bude štát správať voči tým,...

Čerpanie peňazí z PRV SR na roky 2014 až 2020

23.8.2016 17:42   Čerpanie peňazí z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020, ktoré ovplyvňuje aj zadávanie nových projektov pozemkových úprav ako vyšlo v Hospodárskych novinách

Stanovisko KPÚ SR k cenám Jednoduchých pozemkových úprav

28.6.2016 14:37   Predstavenstvo Komory pozemkových úprav vydalo na podnet MPRV SR stanovisko k tvorbe cien jednoduchých pozemkových úprav.

Konferencia Stretnutie lídrov slovenského poľnohospodárstva (jún 2016)

20.6.2016 16:23   Pripájam krátku informáciu o našej účasti na konferencii Stretnutie lídrov slovenského poľnohospodárstva 2016, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.6.2016 v Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave.

Projekt pozemkových úprav Tešmák

10.5.2016 18:08   Propagačný materiál projektu pozemkových úprav

PÚ vs. ÚP. Koordinácia namiesto súperenia

17.4.2016 8:36   Keďže vzťah medzi pozemkovými úpravami a územným plánovaním môže mať značný význam pre ich ďalšie smerovanie, pripájam niekoľko ďalších postrehov k predchádzajúcemu príspevku.

Programové vyhlásenie vlády SR 2016-2020

13.4.2016 14:41   Tlačové agentúry dnes priniesli programové vyhlásenie vlády, ktoré premiér Fico predložil na rokovanie vlády. Je v ňom aj zmienka o pozemkovom vlastníctve.

Územné plánovanie, pozemkové úpravy a SQLé príležitosti

13.4.2016 14:38   Územný plán nerieši vlastnícke vzťahy a nemá jednoznačnú formálnu a topologickú štruktúru tak, ako sú definované grafické a písomné údaje v projektoch pozemkových úprav a v údajoch katastra nehnuteľností. Myslím, že nastala doba, aby sa to zmenilo.

Vyjadrenie novej ministerky pôdohospodárstva na tému pozemkového vlastníctva

13.4.2016 9:29   Podľa Gabriely Matečnej sú ROEP-y na území SR ukončené na 97%, avšak ...

Projekt pozemkových úprav Ostrá Lúka

7.4.2016 18:57   Propagačný materiál projektu pozemkových úprav.

Informácia o PÚ na TASR

19.2.2016 10:45   Pripájam informáciu o pozemkových úpravách, týkajúcu sa prebiehajúcej súťaže zverejnej cez TASR.

Licencia GS PPÚ pre potreby súťaže 2015

26.11.2015 18:09   V súvislosti s novou súťažou vyvstáva potreba preukázania vlastníctva programu na spracovanie projektov pozemkových úprav a keďže jedným z programov na spracovanie projektov je aj program gs ppú, rozhodol som sa, že program bude p

Pozemkové úpravy - nástroj na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, revitalizáciu krajiny a rozvoj vidieka

16.11.2015 18:41   Propagačná brožúra o pozemkových úpravách vo formáte PDF

Hystéria okolo predaja ornej pôdy

16.11.2015 10:14   Prinášame odkaz na článok prezentujúci jeden z mnohých názorov na aktuálnu tému obmedzenia predaja ornej pôdy.

Zomrel Árpád Göncz

28.10.2015 17:00   6.10.2015 zomrel Árpád Göncz, bývalý prezident Maďarska a jeden z nemnohých štátnikov v našom okolí, ktorý mal blízko k poľnohospodárstvu a poľnohospodárskej pôde.

Krátky fotoreport z VZ KPÚ SR

25.10.2015 22:16   Prinášame zopár obrázkov z valného zhromaždenia KPÚ SR v Banskej Bystrici.
© geoinformacia.sk CMS Toolkit