http://www.intersucho.cz/sk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  . . .

. 

. 

.

.

.​​

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

dalsi_zdroje.jpg

        

ČÚZK - předpisy a opatření ČÚZK - předpisy a opatření

zdroje zpráv:

Rozpočet úřadu za rok 2019

22.1.2019 15:23   Zeměměřický úřad
vystavuje rozpočet úřadu za rok
2019

20190122 odborný referent/ vrchní referent v oddělení aktualizace PI KN I.

22.1.2019 15:14   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-východ zveřejnil novou aktualitu: odborný referent/ vrchní referent v oddělení aktualizace PI KN I. V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa odborný referent/ vrchní referent v oddělení aktualizace PI KN I."

odborný referent/ vrchní referent v oddělení aktualizace PI KN I.

22.1.2019 15:13   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-východ
vypisuje výběrové řízení na místo odborný referent/ vrchní referent v oddělení aktualizace PI KN I.
odborný referent/ vrchní referent v oddělení aktualizace PI KN I.

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

22.1.2019 14:27   Katastrální úřad pro Vysočinu
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2019

Rozpočet úřadu za rok 2019

22.1.2019 13:56   Katastrální úřad pro Vysočinu
vystavuje rozpočet úřadu za rok
2019

Rada / odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem

22.1.2019 13:29   Katastrální úřad pro Zlínský kraj - Katastrální pracoviště Kroměříž
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada / odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem

Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. za rok 2018

22.1.2019 10:41   Český úřad zeměměřický a katastrální
vydává informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. za rok
2018

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

22.1.2019 9:57   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
vydává výroční zprávu úřadu za rok
2018

Rozpočet úřadu za rok 2019

22.1.2019 8:52   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
vystavuje rozpočet úřadu za rok
2019

Odborný referent/vrchní referent v oddělení obnovy katastrálního operátu (03020) technického útvaru

21.1.2019 12:25   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent/vrchní referent v oddělení obnovy katastrálního operátu (03020) technického útvaru Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj

Odborný referent/vrchní referent v oddělení dokumentace KN na Katastrálním pracovišti Břeclav

21.1.2019 10:43   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Břeclav
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent/vrchní referent v oddělení dokumentace KN na Katastrálním pracovišti Břeclav

Odborný referent/vrchní referent v oddělení dokumentace KN na Katastrálním pracovišti Hodonín

21.1.2019 10:43   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Břeclav
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent/vrchní referent v oddělení dokumentace KN na Katastrálním pracovišti Hodonín

Odborný referent – Oddělení aktualizace katastru nemovitostí

21.1.2019 10:16   Katastrální úřad pro Karlovarský kraj - Katastrální pracoviště Sokolov
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent – Oddělení aktualizace katastru nemovitostí

20190121 Vrchní referent/rada oddělení obnovy katastrálního operátu

21.1.2019 10:10   Katastrální úřad pro Středočeský kraj Vyhlášení výběrového řízení: Vrchní referent/rada oddělení obnovy katastrálního operátu V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa "Vrchní referent/rada oddělení obnovy katastrálního operátu 03120 Technické sekce"

Vrchní referent/rada oddělení obnovy katastrálního operátu

21.1.2019 10:04   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - technická sekce
vypisuje výběrové řízení na místo Vrchní referent/rada oddělení obnovy katastrálního operátu
Vrchní referent/rada oddělení obnovy katastrálního operátu

20190121 Rada/odborný rada oddělení podpory ICT – informatik

21.1.2019 9:58   Katastrální úřad pro Středočeský kraj Vyhlášení výběrového řízení: Rada/odborný rada oddělení podpory ICT – informatik V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Rada/odborný rada oddělení podpory ICT – informatik"

Rada/odborný rada oddělení podpory ICT – informatik

21.1.2019 9:56   Katastrální úřad pro Středočeský kraj
vypisuje výběrové řízení na místo Rada/odborný rada oddělení podpory ICT – informatik
Rada/odborný rada oddělení podpory ICT – informatik

20190121 Rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem

21.1.2019 9:50   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kladno Vyhlášení výběrového řízení: Rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem"

20190121 Rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem

21.1.2019 9:47   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kladno Vyhlášení výběrového řízení: Rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem"

Rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem

21.1.2019 9:45   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kladno
vypisuje výběrové řízení na místo Rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem
Rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem

20190118-Statistické údaje za rok 2018

18.1.2019 13:40   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Zveřejněny statistické údaje za rok 2018 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

Personalistka v personálním oddělení na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj (zástup za RD do 1.11.20

18.1.2019 13:29   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - kancelář úřadu
vypisuje výběrové řízení na místo
Personalistka v personálním oddělení na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj (zástup za RD do 1.11.2019)

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 20

18.1.2019 13:18   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2019

Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. za rok 20

18.1.2019 13:16   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni
vydává informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. za rok
2018

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 20

18.1.2019 13:14   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni
vydává výroční zprávu úřadu za rok
2018

Revize katastru nemovitostí

18.1.2019 10:43   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Most zveřejnil novou aktualitu: Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v roce 2019 bude probíhat v katastrálních územích Bělušice u Mostu, Odolice, Bedřichův Světec, K. Voda, Milá,Stránce, Židovice u Bečova, Korozluky, Sedlec u Obrnic, Patokryje, Skršín, Dobrčice u Skršína a Chrámce revize katastru nemovitostí. Předmětem revize jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení, co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. O přesném termínu budete informováni obecním úřadem způsobem v místě obvyklém.
 

Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. za rok 2018

18.1.2019 10:10   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích
vydává informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. za rok
2018

20190118 Vrchní referent/rada oddělení aktualizace katastru nemovitostí

18.1.2019 8:10   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Benešov Vyhlášení výběrového řízení: Vrchní referent/rada oddělení aktualizace katastru nemovitostí V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vrchní referent/rada oddělení aktualizace katastru nemovitostí"

Vrchní referent/rada oddělení aktualizace katastru nemovitostí

18.1.2019 8:09   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Benešov
vypisuje výběrové řízení na místo Vrchní referent/rada oddělení aktualizace katastru nemovitostí
Vrchní referent/rada oddělení aktualizace katastru nemovitostí

odborný referent/vrchní referent v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracoviště Pelhřimov

18.1.2019 6:33   Katastrální úřad pro Vysočinu - Katastrální pracoviště Pelhřimov
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent/vrchní referent v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracoviště Pelhřimov

Odborný referent / vrchní referent – kontrola aktualizace v oddělení právních vztahů k nemovitostem

17.1.2019 15:44   Katastrální úřad pro Zlínský kraj - Katastrální pracoviště Kroměříž
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent / vrchní referent – kontrola aktualizace v oddělení právních vztahů k nemovitostem

20190117 - Uzamčení volebních okrsků v ISÚI

17.1.2019 15:39   Rozhodnutím prezidenta ze dne 8. 1. 2019 byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu (dny konání: 24. a 25. května 2019), což  bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 17. 1. 2019. Od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí jsou uzamčeny volební okrsky, a proto nyní nelze měnit vymezení volebních okrsků v RÚIAN.

20190117 - Uzamčení volebních okrsků v ISÚI

17.1.2019 15:36   Rozhodnutím prezidenta ze dne 8. 1. 2019 byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu (dny konání: 24. a 25. května 2019), což bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 17. 1. 2019. Od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí jsou uzamčeny volební okrsky, a proto nyní nelze měnit vymezení volebních okrsků v RÚIAN.

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

17.1.2019 14:16   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci
vydává výroční zprávu úřadu za rok
2018

Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. za rok 2018

17.1.2019 13:50   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci
vydává informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. za rok
2018

Změna úředních hodin

17.1.2019 12:56   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Děčín zveřejnil novou aktualitu: Vážení klienti,
od 01.02.2019 dojde ke změně úředních hodin u poskytování informací pro veřejnost, a to následovně:
pondělí: 8:00 - 17:00
středa:   8:00 - 17:00
Děkujeme z pochopení 

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

17.1.2019 11:45   Katastrální úřad pro Karlovarský kraj
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2018

Rozpočet úřadu za rok 2019

17.1.2019 11:42   Katastrální úřad pro Karlovarský kraj
vystavuje rozpočet úřadu za rok
2019

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

17.1.2019 11:41   Katastrální úřad pro Karlovarský kraj
vydává výroční zprávu úřadu za rok
2018

Plán obnovy

17.1.2019 10:40   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Teplice zveřejnil novou aktualitu: Zveřejňujeme plán revizí a obnovy katastrálního operátu v okrese Teplice.

Plán obnovy

17.1.2019 10:40   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Teplice zveřejnil novou aktualitu: Zveřejňujeme plán revizí a obnovy katastrálního operátu v okrese Teplice.

20190116 Odborný referent oddělení dokumentace katastru nemovitostí

16.1.2019 8:47   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kolín Vyhlášení výběrového řízení: Odborný referent oddělení dokumentace katastru nemovitostí V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný referent oddělení dokumentace katastru nemovitostí "

20190116 Odborný referent oddělení dokumentace katastru nemovitostí

16.1.2019 8:44   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kolín Vyhlášení výběrového řízení: Odborný referent oddělení dokumentace katastru nemovitostí V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný referent oddělení dokumentace katastru nemovitostí "

Odborný referent oddělení dokumentace katastru nemovitostí

16.1.2019 8:41   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kolín
vypisuje výběrové řízení na místo Odborný referent oddělení dokumentace katastru nemovitostí
Odborný referent oddělení dokumentace katastru nemovitostí

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Srbská Kamenice

16.1.2019 8:32   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Děčín zveřejnil novou aktualitu: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín (dále jen “katastrální úřad“) oznamuje podle § 40 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a podle § 47 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), že katastrální operát v části katastrálního území Srbská Kamenice (intravilán) obce Srbská Kamenice, bude obnoven novým mapováním.

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Srbská Kamenice

16.1.2019 8:32   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Děčín zveřejnil novou aktualitu: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín (dále jen “katastrální úřad“) oznamuje podle § 40 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a podle § 47 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), že katastrální operát v části katastrálního území Srbská Kamenice (intravilán) obce Srbská Kamenice, bude obnoven novým mapováním - viz.oznámení.

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Srbská Kamenice

16.1.2019 8:32   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Děčín zveřejnil novou aktualitu: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín (dále jen “katastrální úřad“) oznamuje podle § 40 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a podle § 47 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), že katastrální operát v části katastrálního území Srbská Kamenice (intravilán) obce Srbská Kamenice, bude obnoven novým mapováním.

Oznámení o konání revizí katastru nemovitostí v roce 2019

16.1.2019 8:19   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Děčín zveřejnil novou aktualitu: Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že od března 2019 budou probíhat v níže uvedených katastrálních územích obce Děčín revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.
Katastrální území: Boletice nad Labem, Hoštice nad Labem, Křešice u Děčína, Lesná u Děčína, Nebočady a Velká Veleň

Oznámení o konání revizí katastru nemovitostí v roce 2019

16.1.2019 8:19   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Děčín zveřejnil novou aktualitu: Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že od března 2019 budou probíhat v níže uvedených katastrálních územích obce Děčín revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.
Katastrální území: Boletice nad Labem, Hoštice nad Labem, Křešice u Děčína, Lesná u Děčína, Nebočady a Velká Veleň - viz. oznámení

Oznámení o konání revizí katastru nemovitostí v roce 2019

16.1.2019 8:19   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Děčín zveřejnil novou aktualitu: Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že od března 2019 budou probíhat v níže uvedených katastrálních územích obce Děčín revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.
Katastrální území: Boletice nad Labem, Hoštice nad Labem, Křešice u Děčína, Lesná u Děčína, Nebočady a Velká Veleň

Sdělení k úředním hodinám dne 29. 01. 2019

15.1.2019 14:23   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj - Katastrální pracoviště Hradec Králové zveřejnil novou aktualitu: Z důvodu přerušení dodávky el. energie dne 29. 01. 2019 jsou stanovy úřední hodiny na 8:00 - 11:30.

Sdělení k úředním hodinám dne 29. 01. 2019

15.1.2019 14:23   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj - Katastrální pracoviště Hradec Králové zveřejnil novou aktualitu: Z důvodu přerušení dodávky el. energie dne 29. 01. 2019 jsou stanoveny úřední hodiny na 8:00 - 11:30.

Sdělení k úředním hodinám dne 29. 01. 2019

15.1.2019 13:24   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
zveřejnil novou aktualitu: Z důvodu přerušení dodávky el. energie dne 29. 01. 2019 jsou stanovy úřední hodiny na 8:00 - 11:30.

Sdělení k úředním hodinám dne 29. 01. 2019

15.1.2019 13:24   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj zveřejnil novou aktualitu: Z důvodu přerušení dodávky el. energie dne 29. 01. 2019 jsou stanovy úřední hodiny na 8:00 - 11:30.

Sdělení k úředním hodinám dne 29. 01. 2019

15.1.2019 13:24   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj zveřejnil novou aktualitu: Z důvodu přerušení dodávky el. energie dne 29. 01. 2019 jsou stanoveny úřední hodiny na 8:00 - 11:30.

Odborný referent/Vrchní referent – Oddělení aktualizace katastru nemovitostí

15.1.2019 13:18   Katastrální úřad pro Karlovarský kraj - Katastrální pracoviště Karlovy Vary
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent/Vrchní referent – Oddělení aktualizace katastru nemovitostí

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

15.1.2019 7:49   Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
vydává výroční zprávu úřadu za rok 2018
2018

2019

15.1.2019 7:47   Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2019

20190114-GaKO-1-2019

14.1.2019 12:45   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2019) je k dispozici ke stažení.

Uklízeč/ka

14.1.2019 11:50   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
Uklízeč/ka

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

14.1.2019 9:27   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

2019

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

14.1.2019 9:23   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
vydává výroční zprávu úřadu za rok 2018
2018

Rozpočet úřadu za rok 2019

14.1.2019 7:52   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze
vystavuje rozpočet úřadu za rok
2019

20190131 odborný referent v oddělení aktualizace a dokumentace KN

11.1.2019 10:47   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Beroun Vyhlášení výběrového řízení: odborný referent v oddělení aktualizace a dokumentace KN V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa odborný referent v oddělení aktualizace a dokumentace KN"

 

odborný referent v oddělení aktualizace a dokumentace KN

11.1.2019 10:46   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Beroun
vypisuje výběrové řízení na místo odborný referent v oddělení aktualizace a dokumentace KN
odborný referent v oddělení aktualizace a dokumentace KN

Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. za rok 20

11.1.2019 9:37   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně
vydává informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. za rok
2018

vrchní referent/rada - obnova katastrálního operátu - v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracov

10.1.2019 14:41   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - Katastrální pracoviště Strakonice
vypisuje výběrové řízení na místo
vrchní referent/rada - obnova katastrálního operátu - v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracoviště Strakonice

rada/odborný rada v oddělení dokumentace KN – řízení o opravě chyby v SPI a údajů SGI - Katastrálníh

10.1.2019 14:27   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - Katastrální pracoviště Písek
vypisuje výběrové řízení na místo
rada/odborný rada v oddělení dokumentace KN – řízení o opravě chyby v SPI a údajů SGI - Katastrálního pracoviště Písek

Rada / odborný rada – obnova katastrálního operátu v oddělení aktualizace a dokumentace KN

10.1.2019 13:49   Katastrální úřad pro Zlínský kraj - Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada / odborný rada – obnova katastrálního operátu v oddělení aktualizace a dokumentace KN

Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. za rok 2018

10.1.2019 13:17   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze
vydává informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. za rok
2018

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

10.1.2019 13:09   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze
vydává výroční zprávu o činnosti ZKI v Praze v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění
2018

Revize KN

10.1.2019 11:30   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Teplice zveřejnil novou aktualitu: Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 11.3.2019 - do 30.11.2019 bude probíhat v katastrálním území Nová Ves u Teplic obce Teplijce revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

Revize KN

10.1.2019 11:29   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Teplice zveřejnil novou aktualitu: Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 11.3.2019 - do 30.11.2020 bude probíhat v katastrálním území Teplice-Řetenice obce Teplice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

Revize KN

10.1.2019 11:27   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Teplice zveřejnil novou aktualitu: Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 11.3.2019 - do 30.11.2019 bude probíhat v katastrálním území Lahošť obce Lahošť revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

Revize KN

10.1.2019 10:52   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Teplice zveřejnil novou aktualitu: Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 11.3.2019 - do 30.11.2019 bude probíhat v katastrálním území Fojtovice u Krupky obce Krupka revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

Vrchní referent/rada v oddělení obnovy katastrální operátu a revize KN na Katastrálním pracovišti B

10.1.2019 10:49   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Brno-venkov
nabízí služební místo
Vrchní referent/rada v oddělení obnovy katastrální operátu a revize KN na Katastrálním pracovišti Brno-venkov

Revize KN

10.1.2019 10:49   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Teplice zveřejnil novou aktualitu: Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 11.3.2019 - do 30.11.2019 bude probíhat v katastrálním území Mohelnice u Krupky obce Krupka revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

Vedoucí oddělení – odborný rada v oddělení obnovy a revize KN na Katastrálním pracovišti Brno-venkov

10.1.2019 10:39   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Brno-venkov
vypisuje výběrové řízení na místo
Vedoucí oddělení – odborný rada v oddělení obnovy a revize KN na Katastrálním pracovišti Brno-venkov

20190110-Aktualizoavný seznam ÚOZI

10.1.2019 9:01   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

20190110-Aktualizoavný seznam ÚOZI

10.1.2019 9:01   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

Rada / odborný rada v oddělení dokumentace

10.1.2019 7:39   Katastrální úřad pro Liberecký kraj - Katastrální pracoviště Semily
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada / odborný rada v oddělení dokumentace

Odborný rada – vedoucí oddělení dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Trutnov

9.1.2019 12:03   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj - Katastrální pracoviště Trutnov
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný rada – vedoucí oddělení dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Trutnov

Odborný referent v oddělení dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Trutnov

9.1.2019 11:54   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj - Katastrální pracoviště Trutnov
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent v oddělení dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Trutnov

Rada/odborný rada – správce informačních a komunikačních technologií SIKT03

9.1.2019 8:56   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - odbor informatiky
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada/odborný rada – správce informačních a komunikačních technologií SIKT03

odborný referent – návrh zápisu v katastru

9.1.2019 8:35   Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - Katastrální pracoviště Prostějov
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent – návrh zápisu v katastru

odborný referent/vrchní referent – kontrola aktualizace

9.1.2019 8:27   Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - Katastrální pracoviště Přerov
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent/vrchní referent – kontrola aktualizace

Rozpočet úřadu za rok 2019

9.1.2019 5:59   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
vystavuje rozpočet úřadu za rok
2019

Rozpočet úřadu za rok 2018 po 10.ROP

9.1.2019 5:58   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
vystavuje rozpočet úřadu za rok
2018

Ředitel odboru - ředitel kanceláře ředitele KÚ

8.1.2019 13:12   Katastrální úřad pro Liberecký kraj
vypisuje výběrové řízení na místo
Ředitel odboru - ředitel kanceláře ředitele KÚ

Rozpočet úřadu za rok 2019

8.1.2019 12:35   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci
vystavuje rozpočet úřadu za rok
2019

Odborný referent/vrchní referent – návrh zápisu v katastru NZK1104

8.1.2019 10:58   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - Katastrální pracoviště Plzeň-sever
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent/vrchní referent – návrh zápisu v katastru NZK1104

Odborný referent/vrchní referent – obnova katastrálního operátu OKO0324

8.1.2019 10:53   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - odbor obnovy katastrálního operátu
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent/vrchní referent – obnova katastrálního operátu OKO0324

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 20

8.1.2019 10:43   Katastrální úřad pro Liberecký kraj
vydává výroční zprávu úřadu za rok
2018

20190108 Vrchní referent/rada oddělení aktualizace katastru nemovitostí

8.1.2019 10:01   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Příbram Vyhlášení výběrového řízení: Vrchní referent/rada oddělení aktualizace katastru nemovitostí V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vrchní referent/rada oddělení aktualizace katastru nemovitostí"

Vrchní referent/rada oddělení aktualizace katastru nemovitostí

8.1.2019 10:00   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Příbram
vypisuje výběrové řízení na místo Vrchní referent/rada oddělení aktualizace katastru nemovitostí
Vrchní referent/rada oddělení aktualizace katastru nemovitostí

Odborný rada – vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracovi

8.1.2019 9:58   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj - Katastrální pracoviště Náchod
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný rada – vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Náchod

Rozpočet úřadu za rok 2019

8.1.2019 9:38   Katastrální úřad pro Zlínský kraj
vystavuje rozpočet úřadu za rok
2019

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

8.1.2019 8:12   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě
vydává výroční zprávu úřadu za rok
2018

vrchní referent/rada - obnova katastrálního operátu v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracoviš

7.1.2019 16:17   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - Katastrální pracoviště Strakonice
vypisuje výběrové řízení na místo
vrchní referent/rada - obnova katastrálního operátu v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracoviště Strakonice

Rozpočet úřadu za rok 2019

7.1.2019 14:18   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
vystavuje rozpočet úřadu za rok
2019

20190107-VŘ Správce ISKN (11. platová třída)

7.1.2019 14:18   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Správe ISKN (11. platová třída).

20190107-VŘ Správce ISKN (11. platová třída)

7.1.2019 14:18   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Správce ISKN (11. platová třída).

Správce ISKN (11. platová třída)

7.1.2019 14:09   Český úřad zeměměřický a katastrální
vypisuje výběrové řízení na místo
Správce ISKN (11. platová třída)

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

7.1.2019 12:14   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2019

Rozpočet úřadu za rok 2019

7.1.2019 10:40   Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
vystavuje rozpočet úřadu za rok 2019
2019

Rozpočet úřadu za rok 2019

7.1.2019 10:29   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
vystavuje rozpočet úřadu za rok
2019

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

7.1.2019 7:52   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2019

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

7.1.2019 7:42   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
vydává výroční zprávu úřadu za rok
2018

Inspektor Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně (obor služby 70.) - II

7.1.2019 6:56   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně
vypisuje výběrové řízení na místo
Inspektor Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně (obor služby 70.) - II

Inspektor Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně (obor služby 70.) - I

7.1.2019 6:53   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně
vypisuje výběrové řízení na místo
Inspektor Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně (obor služby 70.) - I

20190104 rada/ odborný rada v právním oddělení, odboru právních vztahů k nemovitostem

4.1.2019 14:15   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-východ Vyhlášení výběrového řízení: rada/ odborný rada v právním oddělení, odboru právních vztahů k nemovitostem V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa rada/ odborný rada v právním oddělení, odboru právních vztahů k nemovitostem"

 

rada/ odborný rada v právním oddělení, odboru právních vztahů k nemovitostem

4.1.2019 14:13   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-východ
vypisuje výběrové řízení na místo rada/ odborný rada v právním oddělení, odboru právních vztahů k nemovitostem
rada/ odborný rada v právním oddělení, odboru právních vztahů k nemovitostem

20190104 odborný rada v právním oddělení, odboru právních vztahů k nemovitostem

4.1.2019 14:09   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-východ Vyhlášení výběrového řízení: odborný rada v právním oddělení, odboru právních vztahů k nemovitostem V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa odborný rada v právním oddělení, odboru právních vztahů k nemovitostem"

 

20190104 odborný rada v právním oddělení, odboru právních vztahů k nemovitostem

4.1.2019 13:52   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-východ Vyhlášení výběrového řízení: odborný rada v právním oddělení, odboru právních vztahů k nemovitostem V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa odborný rada v právním oddělení, odboru právních vztahů k nemovitostem"

 

účetní

4.1.2019 13:48   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - kancelář úřadu
vypisuje výběrové řízení na místo
účetní

vrchní referent/rada – kontrola listin určených k záznamu, návrh zápisu v katastru, řízení o OR

4.1.2019 10:59   Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - Katastrální pracoviště Hranice
vypisuje výběrové řízení na místo
vrchní referent/rada – kontrola listin určených k záznamu, návrh zápisu v katastru, řízení o OR

20190104 - Nedostupnost změnových souborů VFR

4.1.2019 10:56   Změnové soubory současného VFR k 2.1.2019 nejsou uživatelům dostupné, zpřístupnění souborů řešíme. Konkrétně se jedná o soubory: 20190102_ST_ZZSZ, 20190102_ST_ZKSH a 20190102_ST_ZKSG.
Zveřejněno 4. 1. 2019
 

Doplnění TrustStore pro program KDirSign

4.1.2019 10:52   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: V záložce Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě byl vystaven nový soubor trustStore.jks s doplněnými podpisovými certifikáty autority časového razítka potřebnými pro nové servery TSA PostSignum, které byly nasazeny 31. prosince 2018 a 2. ledna 2019. Soubor je nutno v adresáři programu KDirSign (resp. KDirVerify) přepsat.
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 74 | »
© geoinformacia.sk CMS Toolkit