http://www.intersucho.cz/sk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  . . .

. 

. 

.

.

.​​

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

dalsi_zdroje.jpg

        

Valné zhromaždenie komory 2016

21.10.2016 17:48
_#FOTO_N__

Vážená/ý členka/člen, dovoľ aby som Ťa v mene Predstavenstva komory pozval na riadne Valné zhromaždenie KPÚ SR a zároveň na Seminár "Návrhy k metodickému návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav" ktoré sa budú konať 23.11.2016 , t.j. v stredu...

Valné zhromaždenie komory 2016

21.10.2016 17:48  
http://www.kpu.sk/aktuality/valne-zhromazdenie-komory-2016 _#WPX_LIST _#FOTOGALE
© geoinformacia.sk CMS Toolkit