http://www.intersucho.cz/sk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  . . .

. 

. 

.

.

.​​

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

dalsi_zdroje.jpg

        

Stanovisko KPÚ SR k cenám Jednoduchých pozemkových úprav

28.6.2016 14:37
_#FOTO_N__
Predstavenstvo Komory pozemkových úprav vydalo na podnet MPRV SR stanovisko k tvorbe cien jednoduchých pozemkových úprav.

Stanovisko KPÚ SR k cenám Jednoduchých pozemkových úprav

28.6.2016 14:37  
http://www.kpu.sk/aktuality/stanovisko-kpu-sr-k-cenam-jednoduchych-pozemkovych-uprav _#WPX_LIST _#FOTOGALE
© geoinformacia.sk CMS Toolkit